Karamsar düşünürler insanın özgürleşmesine, çocukça iyimserlerden çok daha fazla hizmet ederler.