Minos Uygarlığı İ.Ö. 2000-1300 yılları arasında Girit ve çevresinde oluşan kültüre verilen genel isimdir. Girit’te Phaistos Sarayı’nda bulunan bu 15 cm. çapındaki disk ünik arkeolojik eserlerden biridir. Üzerinde 45’er sembol bulunan iki taraflı bu disk için çeşitli okuma önerileri getirilsede, ne olduğu tam olarak anlaşılamamıştır.

Bunlardan en ilginç olanı Phaistos diskinin takvim olarak okunması ile ilgili olandır. Buna göre zamanın başlangıcı İ.Ö. 5500’lü yıllara dayanmaktadırki, bu tarihte Büyük Tufanın olduğu tarihlere denk düşmektedir.